Verkorte voorwaarden toilet verhuur

 • “Gratis toilet”  = Geldt alleen voor nieuwe klanten die min. 5 wkn. aaneengesloten een toilet huren. Zij betalen de eerste 2 weken niet.
 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW
 • Week van plaatsen is 1e huurweek en de week van weghalen de laatste huurweek.
 • Landelijke dekking uitgezonderd de Waddeneilanden;
 • Betaling binnen 10 dagen.
 • Levering toilet inclusief 2 rollen toiletpapier en urinoirblokje.
 • Onze units dienen bereikbaar te zijn voor onze voertuigen zonder de verharde wegen te moeten verlaten.
 • Levering vindt plaats naast onze voertuigen en beschikken niet over een hijskraan.
 • Schades aan, en door de tot uw beschikbaar gestelde materialen zullen worden verhaald op de huurder.
 • Wachttijd bij plaatsen / schoonmaken / weghalen op nacalculatie tegen € 50,00 per uur.
 • Op al onze transacties, verkopen, leveringen en offertes zijn de algemene voorwaarden van toepassing. deze zijn gedeponeerd bij de KvK te Leiden en kunt u hier lezen.